محاسبه BMI

hiddenppath hiddenppath

سلام

خوش آمدید

در اینجا میتوانید شاخص توده بدنی و میزان سوخت و ساز مورد نیاز بدن خود را محاسبه کنید

BMI چیست؟

 

 

محاسبه bmi

شاخص توده بدن (Body Mass Index = BMI) فرمولی ست که توسط یک متخصص بلژیکی بنام Adolphe Quetelet ایجاد و توسعه یافت. BMI مرجعی برای نشان دادن میزان حجم بدن می باشد و دقیق ترین معیار جهانی برای چاقی است.با استفاده از این مقیاس می توانید متوجه شوید که آیا دچار کمبود وزن هستید ، اضافه وزن دارید و یا اینکه وزن طبیعی دارید!