چاق شدن

طبق تحقیقات انجام شده در حال حاضر ۶۵ درصد مردم ایران یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند.با این حال، بسیاری از افراد نیز از مشکل لاغری بیش از حد نیز رنج میبرند.این دسته افراد نیز حائز اهمیت هستند و مسئله لاغری هم باید مورد توجه قرار گیرد زیرا...