رژیم های سریع

رژیم سریع لاغری (fad diets) به چه نوع رژیم هایی گفته میشود : رژیم سریع لاغری کم کربوهیدرات ،رژیم 5/2 (5 رو هفته هر چی خواستید بخورید و 2 روز در هفته را روزه بگیرید)،رژیم سم زدایی (یک فرایند و یا دوره از زمان که در...

 آیا فرایند پیچیده رژیم لاغری شکم را می توان به شعور درونی و خلاق خود بدن سپرد؟ آیا میشود براحتی و فقط با استفاده یه کش بدور کف دست رژیم لاغری شکم داشت ؟ بله ، بدن ما بسیار باهوش است و در این صورت هر تغییری خیلی درست...